Contributie 2e helft 2020

Gassel, 28-11-2020.

Beste leden,

Onze penningmeester deed, in het licht van de Coronaperikelen, aan het bestuur het voorstel om de aanstaande halfjaarlijkse contributie over de 2e helft van 2020 niet de gebruikelijke € 70,- doch € 35,- per lid te heffen. De motivatie is hierin gelegen dat er afgelopen jaar weinig, zeg maar zo goed als niets georganiseerd kon worden en het zwembad grotendeels gesloten is geweest. De financiële reserves van onze vereniging zijn sterk genoeg om deze inkomstenvermindering te kunnen dragen.

Contributie 2021

De NOB heeft haar lidmaatschap voor 2021 met circa € 8,- per maand verhoogd naar € 51,75. (zie hiervoor https://onderwatersport.org/de-nob/lidmaatschap/ )

Als bestuur hebben we het standpunt ingenomen dat we die verhoging niet doorberekenen in de contributieheffing in 2021. Het NOB lidmaatschap onderdeel is immers onderdeel van de totale contributieheffing van € 140,- per jaar.

Ook de contributie voor de serviceleden blijft in 2021 ongewijzigd.

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur

Mario