Duikverzekeringen NOB

Als duiker en NOB lid ben je verzekerd tegen aansprakelijkheid (secundaire verzekering) in de vorm van zaakschade of personenschade.

Voorts ben je verzekerd tegen overlijden (€ 15.000,-) of invaliditeit (€ 60.000,-) ten gevolge van een ongeval (niet tegen ziekte en/of behandelingskosten m.u.v. decompressie behandeling).

Als instructeur ben je bovendien verzekerd voor rechtsbijstand (inclusief strafrecht bijstand) ten gevolge van situaties die voortkomen uit het geven van les.


Je bent dus NIET verzekerd voor schade aan je eigen materiaal, medische kosten, annuleringskosten. Hiervoor dien je zelf een (duik)reisverzekering en ev een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan als aansluiting op de NOB verzekeringen, individueel worden afgesloten via NOB.


Casus: Een adspirant lid start in oktober bij onze vereniging. Per 1 januari wordt hij formeel lid van het NOB, dan pas start de eensters opleiding en  en dan pas gaan de verzekeringen lopen. Op 3 december verslikt hij zich tijdens de oefening masker klaren en krijgt een hoeveelheid water binnen, gevolgd door een paniekopstijging en een bezoek aan het ziekenhuis (voorkoming secondary drowning). Zijn ziektekostenverzekering stelt de instructeur aansprakelijk voor de kosten…….

 De instructeur is verzekerd tegen aansprakelijkheid (in dit geval personenschade) echter hij dient wel eerst zijn eigen WA verzekering aan te spreken. Daarnaast kan hij beroep doen op de rechtsbijstand verzekering. De adspirant cursist kan aangemerkt worden als introducee.

Hieronder wordt meer informatie gegeven per verzekering. Dit is de informatie zoals die ook op de website www.onderwatersport.org is te vinden.

Bij elke verzekering zijn ook de hyperlinks naar de betreffende verzekeringpolissen geplaatst.


Aansprakelijkheidsverzekering

Waar ben je voor verzekerd?

Je bent verzekerd voor aansprakelijkheid voor personenschade en zaakschade. Het eigen risico bedraagt € 100,- en de maximale uitkering per gebeurtenis is € 1.250.000,-, met een maximum van € 2.500.000,- per jaar.

Wanneer ben je verzekerd?

De aansprakelijkheidsverzekering geldt voor NOB-leden en voor introducés. Je bent verzekerd tijdens alle onderwatersportactiviteiten. Onze aansprakelijkheidsverzekering is een secundaire verzekering, dit betekent dat er altijd eerst een beroep wordt gedaan op de verzekering van de betrokkene zelf. Hier lees je de volledige polis.

 

Schade?

Word je aansprakelijk gesteld voor personen- of zaakschade die jij aan een ander hebt toegebracht? Dan kun je een schadeclaim indienen. In artikel 4.1 van de polis staat omschreven wat je aan onze verzekeraar moet aanleveren. Deze informatie stuur je vervolgens naar info@meijers.nl onder vermelding van ‘Collectieve aansprakelijkheidsverzekering NOB’.

Enkele belangrijke bepalingen genoemd in de polis:

De verzekering dekt uitsluitend de aansprakelijkheid indien gehandeld is volgens de Richtlijnen Veilig Duiken en de policies van de erkende onderwatersportorganisaties waarbij verzekerde aangesloten is.

De dekking geldt voor aanspraken voortvloeiende uit een handelen of nalaten van een verzekerde dat zich waar ook ter wereld voordoet.

Hier lees je de polisvoorwaarden


Ongevallenverzekering

 
Waar ben je voor verzekerd?

Je bent verzekerd voor het geval je overlijdt of blijvend invalide wordt ten gevolgen van een ongeval. Als je overlijd ontvangen jouw wettige erfgenamen € 15.000, bij blijvende invaliditeit is de maximale uitkering € 60.000. Deze verzekering geldt over de hele wereld.

Wanneer ben je verzekerd?

De ongevallenverzekering geldt (uitsluitend) voor NOB-leden en is van kracht gedurende alle onderwatersportactiviteiten. Ook tijdens de (rechtstreekse) weg naar de duiklocatie toe en op de terugweg naar huis ben je verzekerd. Daarnaast geldt de verzekering ook als je werkzaamheden en activiteiten verricht ten behoeve van de NOB en de aangesloten verenigingen. De verzekering dekt vanaf 1-1-2021 voorts behandelkosten in een recompressiekamer, al dan niet in het buitenland, verblijf in een ziekenhuis en repatriëring naar Nederland.

Schade?

Heb je blijvende schade opgelopen bij een duikongeval of is een naaste door een duikongeval overleden? Dan kun je een schadeclaim indienen. In artikel 6 van de polis staat omschreven wat je


Rechtsbijstandsverzekering (voor instructeurs)

Als instructeur kun je tijdens een instructiesituatie betrokken raken bij een duikongeval. Zodra de hulpdiensten eraan te pas komen, verandert de stek waar het ongeval plaats vindt in een plaats delict. Dat betekent dat de instructeur als eindverantwoordelijke meteen te maken krijgt met justitie. Voor de meeste instructeurs zal dit een totaal onbekende en zware situatie zijn. Een goede rechtsbijstandsverzekering is dan ook belangrijk. De NOB heeft hiervoor speciale afspraken met een verzekeraar. Hieronder lees je de vier belangrijkste punten.

De rechtsbijstandsverzekering biedt óók dekking bij strafzaken

Dat is bijzonder, want een gewone rechtsbijstandsverzekering beperkt zich tot dekking bij civiele zaken. Voor een sportduikinstructeur is dat niet genoeg. Bij een duikongeval krijgt hij immers automatisch met het strafrecht te maken. Onze instructeurs krijgen juridische hulp in Nederland, als het Nederlands recht van toepassing is.

Vrije advocaatkeuze

Hoewel een uitspraak van het Europese Hof (november 2013) vrije advocaatkeuze afdwingt bij rechtsbijstandsverzekeraars is dit nog steeds een belangrijke meerwaarde. De gemiddelde advocaat heeft immers weinig verstand van duiken en duikongevallen. Dat kan het lastig maken om jou goed bij te staan. De NOB heeft contact met een advocaat die zelf duikt en voor wie ‘perslucht’, ‘veiligheidsstop’ en ‘trimmen’ geen onbekend jargon is. Daar kun je gebruik van maken als je wilt.

Professionele traumaopvang na een duikongeval

Als instructeur kun je na het meemaken van een duikongeval (van jezelf of van een leerling) een beroep doen op professionele ondersteuning. Via 024 – 322 9884 bereik je op elk uur van de dag of nacht NIM BMW 24/7. Na een traumatische gebeurtenis zorgt deze organisatie ervoor dat er binnen vier uur een professional ter plekke is. Een goede opvang na een schokkende gebeurtenis is bepalend voor de verwerking ervan.

Aantrekkelijk tarief vanwege de omvang van de NOB als collectief

Er zijn al rechtsbijstandsverzekeringen die ook dekken bij strafzaken, maar hier hangt een fors prijskaartje aan. Jij hoeft deze dus niet af te sluiten, want je bent als NOB-instructeur via ons al goed verzekerd.

Hier lees je de  Algemene polisvoorwaarden rechtsbijstand voor NOB-instructeurs

Hier lees je de  Bijzondere polisvoorwaarden rechtsbijstand voor NOB-instructeurs


Duikreisverzekering

(hier ben je NIET via het NOB voor verzekerd !)

Wil jij op vakantie lekker duiken zonder dat je je ergens druk over hoeft te maken? Sluit dan een doorlopende duikreisverzekering en eventueel een annuleringsverzekering af, zodat je op reis ook tijdens je duik goed verzekerd bent. Dit kan als aanvulling op de standaard NOB verzekeringen.


Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders verenigingen en duikscholen

Hoofdelijk aansprakelijk

Deze verzekering dekt financiële schade aan derden in het – gelukkig zeldzame – geval dat een lid van de vereniging een fout begaat waarvoor je als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt. De maximale uitkering bedraagt € 250.000,- per jaar per vereniging.

Hier lees je de polisvoorwaarden.

Als je als verenigingsbestuur(der) aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade als gevolg van een bestuurlijke fout, dan kun je een schadeclaim indienen. In artikel 6.2 van de polis staat omschreven wat je aan onze verzekeraar moet aanleveren. Deze informatie stuur je vervolgens op naar info@meijers.nl , onder vermelding van ‘Collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering NOB’.