Lidmaatschap BDC

Onze vereniging maakt onderdeel uit van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).  We hebben veiligheid en gezelligheid hoog in ons vaandel staan. Om lid van onze vereniging te zijn moet je lid van het NOB zijn. Bij jou aanmelding als lid van onze vereniging wordt je door ons als lid bij het NOB ingeschreven.
Kosten van het lidmaatschap:   
Lidmaatschap NOB (2024) € 52,50 per jaar (jonger als 18  € 22,90) zie https://onderwatersport.org/de-nob/lidmaatschap/  en NOB contributiebesluit 2023
Lidmaatschap Brandweer Duikvereniging Cuijk (inclusief NOB lidmaatschap)  € 165,00 per jaar (2024).  Dit wordt in 2 halfjaarlijkse termijnen van elk € 82,50 geheven

Servicelidmaatschap BDC  € 30,00 per jaar  (lidmaatschap voor niet actieve leden, die toch lid willen blijven)

Servicelidmaatschap + BDC € 82,50 (voor leden die om gezondheidsredenen niet meer duiken maar wel lid blijven zonder NOB en gebruik blijven maken van het zwembad) 

Servicelidmaatschap BDC inclusief NOB lidmaatschap € 82,50 per jaar (2022)