Lidmaatschap BDC

Onze vereniging maakt onderdeel uit van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB).  We hebben veiligheid en gezelligheid hoog in ons vaandel staan. Om lid van onze vereniging te zijn/worden moet je lid van het NOB zijn. 
Kosten van het lidmaatschap:   
Lidmaatschap NOB (2022) € 52,40 per jaar (jonger als 18  € 22,30) zie https://onderwatersport.org/de-nob/lidmaatschap/  en NOB contributiebesluit 2022
Lidmaatschap Brandweer Duikvereniging Cuijk (incl NOB lidmaatschap)  € 140,00 per jaar (2021).  Dit wordt in 2 halfjaarlijkse termijnen van elk € 70,- geheven

Servicelidmaatschap BDC  € 25,00 per jaar  (lidmaatschap voor niet actieve leden, die toch lid willen blijven)
Servicelidmaatschap BDC incl NOB lidmaatschap € 75,00 per jaar (2021)