Vulreglement BDC

 
 
Voor het vullen van persluchtflessen wordt door de Brandweer Duikvereniging Cuijk (BDC) faciliteiten aan haar leden verleend met inachtneming van de volgende regels:
 
1. Vuladres is: bekend bij de leden.
2. Vullen alleen op zaterdag – zie voor de tijdstippen op hoofdpagina website www.duikcuijk.nl
Indien niemand aanwezig kan de fles geplaatst worden achter de garage onder het afdak; deze zal dan aan het eind van de dag gevuld zijn. Het achterlaten van de fles is voor eigen risico.
3. Er kunnen alleen flessen gevuld worden van leden van BDC.
4. Incidenteel kunnen door leden flessen gevuld worden van gasten die deelnemen aan een clubduik; het vullen gebeurd op rekening van het lid.
5. Verplicht op je flessenhals met watervaste stift je initialen vermelden.
6. De keuringsdatum ook met watervaste stift omcirkelen zodat duidelijk te zien is tot wanneer deze geldig is.
7. Er worden geen flessen gevuld die buiten de keuringsdatum vallen.
8. Vullen alleen door Frank, Geert of Raoul.
9. De kosten per vulling zijn 0,20 per liter:
5 ltr. fles: €1,-
10 ltr. fles: €2,-
12 ltr. fles: €2,40
15 ltr. fles: €3,00
Voor de gasten wordt het dubbele van deze bedragen in rekening gebracht.
Voor de NOB instructeurs van BDC is het vullen gratis.
10. Per vulling wordt de hele fles geteld dus alleen optoppen wordt als volledige flesvulling gerekend.
11. Het aantal vullingen wordt door de vullers schriftelijk bijgehouden.
12. De kosten dienen 2x per jaar te worden voldaan door overboeking op de clubrekening.
 
Bij zaken die niet zijn geregeld handelen de vullers naar omstandigheden en wordt dit voorgelegd aan het bestuur.
 
Vastgesteld te Gassel op 23 mei 2011.

Het bestuur van BDC.