Service lidmaatschap

We hebben binnen onze vereniging twee soorten lidmaatschap: volledig lidmaatschap of service lidmaatschap. Bij service lidmaatschap is het niet de bedoeling dat gebruik wordt gemaakt van het zwembad. De grootste kostenpost voor ons als vereniging is de huur van het zwembad. Als een lid niet actief kan deelnemen aan de duikactiviteiten kan hij/zij zelf de afweging maken om het lidmaatschap om te zetten naar een service lidmaatschap.

In ons Huishoudelijk Reglement is hierover vastgesteld:

Naast actieve leden kent de vereniging een service lidmaatschap toe aan niet actieve leden onder de voorwaarden dat zij:

– minimaal 3 jaar lid van de vereniging zijn geweest;

– geen stemrecht hebben;

– geen actief duiklid meer zijn; geen zwembadtrainingen / lessen / oefeningen volgen;

– incidenteel kunnen deelnemen aan de buitenduiken;

– naar keuze NOB lid kunnen blijven.

Voor de kosten van het service lidmaatschap, zie: Lidmaatschap BDC