Duikmedische keuring

Voorafgaande aan je perslucht duikopleiding dien je, als NOB-duiker, een duikmedische keuring te ondergaan. Hierbij dien je uiteraard duikmedisch goedgekeurd te worden.

Het belang van een keuring 

Als je gaat duiken dan wordt je lichaam blootgesteld aan verhoogde drukken, dit heeft gevolgen voor het lichaam. Een duikmedische keuring is dan ook vooral een druk gerelateerde keuring, gericht op allerlei orgaansystemen, bestaande medische aandoeningen en medicijngebruik. 

De keurende arts maakt aantekening van de keuring in je duiklogboek, dan wel verstrekt je een medisch attest. 

  

Vanaf 1 januari 2021 vervalt de jaarlijkse- of 3 jaarlijkse keuringsplicht voor NOB leden. Het NOB heeft onlangs het standpunt ingenomen dat wanneer een duiker gezond is, een periodieke medische keuring niets toevoegt.  Dit is totdat de medische toestand van de duiker verandert. Dan is het verstandig om contact op te nemen met een duikarts. Het is wel verstandig om jaarlijks de nieuwe medische eigen verklaring in te vullen op https://www.medischecheckvoorduikers.nl/

Een beginnend duiker dient echter wel aan de start van zijn perslucht opleiding een medische keuring te ondergaan. Dit is een zogenoemd 0-meting, instructeurs hebben dan een zekerheid dat je medisch geschikt bent om de druk aan te kunnen.

Instructeurs dienen echter wel 3-jaarlijks of (vanaf hun 50e jaar) jaarlijks gekeurd te worden.

Door menig buitenlandse duikbasis wordt, ongeacht je leeftijd, een geldige medische keuring van niet ouder als 1 jaar geëist. PADI werkt niet met medische keuringen, bij deze organisatie onderteken je een verklaring dat je medisch in orde bent.

In de omgeving van Cuijk zijn enkele artsen die duikmedische keuringen doen. Vraag hierover informatie aan de instructeurs. 

 

De duikmedische keuring bestaat uit een aantal onderdelen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.

Een van die onderdelen is het lichamelijk onderzoek en dit bestaat uit:  

– inspectie van trommelvliezen (oorspiegelen);

– longfunctieonderzoek (eenvoudige spirometrie);

– beluisteren van hart en longen (Auscultatie hart/longen);

– neurologisch onderzoek (oriënterend);

– bloeddruk meting;

– op indicatie zal urine onderzoek gedaan worden;

– meting van vetpercentage en BMI getal over verhouding lichaamsgewicht en lengte bepaling (indruk habitus, vetpercentage). Hierbij wordt uitgelegd wat de betekenis hiervan is voor uw gezondheid.

 
Aanvullend kan ook een hartfilm (ECG) gemaakt worden, en bloedafname gedaan worden, dit hoort echter niet bij de standaard richtlijnen van de Nederlandse vereniging voor duikgeneeskunde.

Zie ook www.onderwatersport.org